Zahájení nového školního roku 2017/18 dne 4.9. 2017 byl opět velmi úspěšný!!!

 

Vážení rodiče a studenti,

 sdělujeme Vám, že máme k dispozici ještě několik posledních volných míst na maturitní obory 

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!

MECHANIK SEŘIZOVAČ - MECHATRONIK, KOSMETIČKA, SOCIÁLNÍ ČINNOST

Bližší informace na telefonu 777 102 495 nebo emailové adrese: vildovaskola@seznam.cz  
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

 

  Stále také máme k dispozici ještě několik volných míst na učebních oborech: 

KADEŘNÍK, TRUHLÁŘ, LOGISTIK,ZÁMEČNÍK,OBRABĚČ KOVŮ A NÁSTROJAŘ

Bližší informace na telefonu 777 102 495 nebo emailové adrese: vildovaskola@seznam.cz  
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!


 

ROZPIS NA OPRAVNÉ, DOPLŇUJÍCÍ A ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY NA SRPEN 2017:
rozpis na zkoušky od 28.8..pdf (459,9 kB)

 

 

 

Přijímací řízení - 2017-18

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřeté studijní obory na školní rok 2017-2018

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory na školní rok 2017-2018

Kliknutím na nadpis této kapitoly si otevřete stránku s výsledky přijímacího řízení

 

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolte mi, abych Vás seznámila s nabídkou studijních a učebních oborů,  

které bude naše škola otevírat ve školním roce 2017-2018.

 Uchazeči jsou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška se nevztahuje na obory vzdělávání s výučním listem

a obory zkráceného studia.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA OBORY:

 • Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

 • Nástrojař 23-52-H/01

 • Obráběč kovů 23-56-H/01

 • Operátor skladování 66-53-H/01

 • Truhlář 33-56-H/01

 • kadeřník-kadeřnice

Jednotná přijímací zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech:

1.termín:  12.dubna 2017

2.termín:  19.dubna 2017

(náhradní termín 11.+12. května 2017)

 • Mechanik seřizovač  23-45-L/01
 • Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/01
 • Sociální činnost  75-41-M/01
 • Kosmetické služby  69-41-L01
 • Podnikání  64-41-L/01

Těším se na Vaši osobní návštěvu a další spolupráci.

Za Střední odbornou školu Čelákovice s.r.o.

Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy.

 

 

V I D E O  - pojďte s námi studovat!         

POZOR - NOVÉ!!!

Rozšiřte si kvalifikaci  v MATURITNÍM OBORU

MATURITNÍ OBOR DÁLKOVOU FORMOU 

kde je 100% uplatnění  absolventů   

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ STUDIUM

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Spolupracujeme s významnými zaměstnavateli v regionu!!!

 

VÝUČNÍ LIST  -

 DÁLKOVOU FORMOU

 

Rozšiřte si kvalifikaci, kde je 100% uplatnění absolventů.

DÁLKOVÉ TŘÍLETÉ STUDIUM, PODLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ JE 

MOŽNÉ NASTOUPIT DO DRUHÉHO I TŘETÍHO ROČNÍKU:

Strojní mechanik 23-51-H/01

Nástrojař              23-52-H/01

Obraběč kovů      23-56-H/01

Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu 1-2 x měsíčně

přihlášky - zde cms.soscelakovice.webnode.cz/prijimaci-pohovory/tiskopisy-prihlasek/

 ZKRÁCENÁ FORMA STUDIA

Učební obory (výuční list) 

Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní, gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště). 

Strojní mechanik ( zámečník )  -   23-51-H/01 jednoleté studium

Nástrojař -                                         23-52-H /01 jednoleté studium

Logistik - operátor (-ka) skladu -   63-53-H/01 jednoleté studium

Truhlář  -                                            33-56-H/01 jednoleté studium

Kadeřník                                69-51-H/01 jednoleté studium

Maturitní obory (maturitní vysvědčení)

Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Mechatronik, Mechanik seřizovač -  23-45-L/01 dvouleté  studium

Sociální činnost  -                                  75-41-M/01 dvouleté studium

Kosmetička -                               69-41-L/01 dvouleté studium


 

ŠKOLA SLAVÍ VELKÝ ÚSPĚCH TRUHLÁŘŮ!!!

1.MÍSTO

SUSO - 20.ROČNÍK - EXPO PRAHA 22.-23.ledna 2016

STŘEDNÍ A SEVERNÍ ČECHY

 

Strojírenství - řemeslo má zlaté dno

  

Mechanik seřizovač - Mechatronik  

 

NOVÁ DOBA POTŘEBUJE NOVÉ ODBORNÍKY!!!

 

Nový studijní obor „Mechanik seřizovač – mechatronik“, nejžádanější pracovní pozice od zaměstnavatelů.

Průmyslová výroba posledních 20letech udělala velký skok dopředu. Všechna výrobní zařízení se změnila z jednoduchých strojních zařízení na tzv. „ Mechatronické výrobky“

Nový výrobní stroj nebo výrobní linka se skládá z mechanických (železných, plastových) částí, drátů a čidel, a řídící jednotky (programátoru).

Pro výrobu, montáž, údržbu, servis těchto zařízení je potřeba pracovník, který zná a umí práce zámečníka, elektrikáře a elektronika současně. Po vzoru německých učilišť jsme zavedli studijní obor „ Mechanik seřizovač – mechatronik“ čtyřletý studijní obor zakončený maturitním vysvědčením.

Studium oboru „Mechanik seřizovač – mechatronik“ zajišťuje absolventům dlouhodobé perspektivní zaměstnání.

Škola spolupracuje s partnery (zaměstnavateli), kteří jsou ochotni finančně podporovat studenty již od prvního ročníku studia. 

     

Obráběč kovů 

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům). Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.). Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových materiálů. 

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkoušku

 

Strojní zámečník 

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář.

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkoušku

Nástrojař 

 Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti. 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovatnástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému a objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské výrobky, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod.; 

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkoušku

                                                                                                

Truhlář - výroba nábytku

 Žáci se naučí zhotovovat v požadované kvalitě výrobky individuální a sériové truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby, ovládat a používat tradiční postupy truhlářské výroby, tj. vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části, volit a používat vhodné materiály, nástroje, stroje a zařízení pro daný technologický postup výroby, provádět seřízení a běžnou údržbu nástrojů i strojního vybavení, provádět opravy či repliky slohového nábytku, vykonávat odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí, provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků.

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkouškou. 

Logistik - operátor/ka skladu 

Žáci se naučí připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či v logistických centrech.

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkoušku.

SLUŽBY - služby potřebuje každý

Sociální činnost

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, v podporovaném bydlení, v pečovatelských nebo asistentských službách, službách pro rodiny s dětmi. Jsou připraveni poskytovat přímou obslužnou péči klientům a podporovat jejich soběstačnost, pomáhat jim při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými, také v managementu sociálních služeb.

Kadeřník a kadeřnice

Žáci se naučí poskytovat kadeřnické služby, tj. mýt vlasy, provádět masáž vlasové pokožky a regeneraci vlasů, upravovat vlasy střiháním, tvarovat vlasy vodovou ondulací nebo chemickou preparací, odbarvovat, tónovat a barvit vlasy, melírovat vlasy odbarvováním a barvením, vytvářet náročné společenské účesy, holit vousy a upravovat tvar knírů a plnovousů. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučit návštěvu lékaře, volit a vhodně používat vlasové přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb. Naučí se zhotovovat nákresy rozpracování účesů a vlastní návrhy pro účesovou tvorbu a poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Absolventi jsou kvalifikovaní kadeřníci, kteří poskytují profesionální kadeřnické služby v malých a středně velkých provozovnách, studiích a salonech.

Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oboru podnikání, ve kterém složí maturitní zkoušku.

Kosmetické služby

 

Žáci se naučí poskytovat kosmetické služby, tj. kvalifikovaně ošetřovat pleť obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla, provádět denní, večerní a slavnostní líčení, pedikúru a manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosmetické, pedikérské nebo manikérské provozovny, poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění pokožky, nehtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře, posoudit možnost poskytnutí kosmetických služeb z hlediska vyskytujících se chorob pokožky a nehtů, volit a vhodně používat kosmetické přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb. Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Naučí se zhotovovat kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení, vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných ke kosmetické péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.

Absolventi se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér v malých a středně velkých provozovnách, studiích a salonech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.

Podnikání -  nástavbové studium denní i dálková dvouletá forma vzdělávání pro absoloventy tříletých učebních oborů